Ngày xuất bản: 25/07/2023

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lựa chọn và sử dụng tình huống có vấn đề STEM trong dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông
Đào Tam, Phạm Thị Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 3-9
Tổ chức dạy học dự án chủ đề “Thiết kế hệ sinh thái thủy sinh”, phần Sinh thái học và môi trường, Sinh học 12
Trương Minh Khải, Lê Thái Minh Long, Tô Minh Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 10-18
Xây dựng văn hóa học đường trong hoạt động dạy học trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang
Nguyễn Thị Khuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 19-24
Phân tích thống kê tình hình đọc sách của sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
Nguyễn Thị Hồng Dân, Võ Văn Tài, Châu Quốc Việt, Nguyễn Trần Quốc Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 25-35
Phát triển kỹ năng thực hành Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp
Huỳnh Thị Kiều Trâm
PDF Trích dẫn
Trang: 36-44
Động lực học tập của sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Đắc Nguyên, Huỳnh Mộng Tuyền
PDF Trích dẫn
Trang: 45-51
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Phương pháp dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk)
Hoàng Thị Diễm Trinh, Hoàng Thị Nam Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 52-60
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Công nghệ Sinh Hóa - Thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Nguyễn Văn Kiệt, Lê Sĩ Thiện
PDF Trích dẫn
Trang: 61-69
Cảm hứng nhân văn trong truyện ngắn Nguyễn Trí
Hồ Thị Ngọc Nho
PDF Trích dẫn
Trang: 70-81
Ảnh hưởng của truyền thông mạng xã hội đến ý định du lịch của du khách thế hệ Z ở Việt Nam
Trương Trí Thông, Hồ Tiểu Bảo, Lê Thuỳ Dương
PDF Trích dẫn
Trang: 82-92
Hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch nhà cổ ở thành phố Cần Thơ
Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng, Lê Thị Tố Quyên, Lý Mỷ Tiên, Trần Thị Thuý Duy, Trương Trí Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 93-104
Phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với mở rộng dân chủ và thúc đẩy quyền con người trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Quang Thành, Võ Thị Tuyết Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 105-112
Hòa giải - đối thoại tại tòa án, những vấn đề lý luận và thực tiễn
Hồ Ngọc Đô, Phan Thanh Tùng
PDF Trích dẫn
Trang: 113-120