Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 14 (8-2015)

Ngày xuất bản: 15/08/2015

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Bến Tre
Đỗ Hạnh Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Một số biện pháp phát huy năng lực tự học của sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Đồng Tháp
Phạm Xuân Vũ
PDF Trích dẫn
Trang: 8-11
Thực trạng về hoạt động tự học của sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp
Cao Thị Bích Thuỳ, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Hoàng Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 12-16
Biện pháp rèn kỹ năng viết luận của sinh viên chuyên tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Hồ Công Hậu, Phạm Văn Tặc
PDF Trích dẫn
Trang: 17-25
Đặc trưng truyền thuyết về các danh nhân văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đỗ Thị Hồng Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 26-33
Biểu tượng cá trong ca dao dân ca Nam bộ
Đào Duy Tùng, Đoàn Thị Phương Lam
PDF Trích dẫn
Trang: 34-38
Lễ hội Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam bộ truyền thống và hiện đại
Nguyễn Văn Lượm
PDF Trích dẫn
Trang: 39-42
Làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Trọng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 43-52
Đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh về trí tuệ
Nguyễn Văn Quang
PDF Trích dẫn
Trang: 53-58
Xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp - những vấn đề đặt ra và kiến nghị
Phạm Ngọc Hoà
PDF Trích dẫn
Trang: 59-63
Một số phương pháp phân tích các yếu tố rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng
Đỗ Thị Mỹ Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 97-100
Giải pháp nâng cao kĩ năng làm đồ chơi của trẻ 5 – 6 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Thị Mai, Hồ Thị Thu Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 101-105
Tổ chức dạy học môn Giáo dục học nghề nghiệp theo định hướng học tập dựa trên vấn đề tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
Nguyễn Minh Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 106-112
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại các đơn vị trong Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Mỹ Xuân, Trần Thị Lụa
PDF Trích dẫn
Trang: 113-116
Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một dãy số
Vương Vĩnh Phát
PDF Trích dẫn
Trang: 117-120