Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 4 (8-2013)

Ngày xuất bản: 13/08/2013

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dạy học theo Thuyết đa thông minh
Phan Văn Nhân
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm toán học trong giai đoạn dạy học theo hệ thống tín chỉ
Lê Xuân Trường
PDF Trích dẫn
Trang: 8-14
Thiết kế chế tạo một số thiết bị thí nghiệm vật lí góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
Nguyễn Minh Thuần
PDF Trích dẫn
Trang: 34-40
Thực hiện các phép toán logic và các phép toán số học theo hệ cơ số g trên phần mềm Microsoft Excel
Phan Thị Hiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 41-49
Văn hóa sinh thái vùng “rẻo giữa” miền núi phía Bắc Việt Nam và những tác động từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Nguyễn Thị Mây, Thân Thị Huyền , Nguyễn Phương Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 50-57
Giải pháp quản lý kế hoạch đào tạo tại Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế
Lê Thị Thanh Hương, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 58-65
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trình độ tập luyện của nam vận động viên karatedo trẻ 15-16 tuổi
Nguyễn Tiên Tiến, Dương Văn Hiền, Nguyễn Hữu Minh Trí
PDF Trích dẫn
Trang: 66-71
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết phương Tây – từ truyền thống đến hiện đại
Nguyễn Thị Kim Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 72-78
Năng lực đội ngũ chuyên gia tư vấn của các doanh nghiệp tư vấn quản lý Việt Nam hiện nay
Mai Thanh Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 79-88
Vấn đề giảm thiểu số lượng nhân vật trong truyện cực ngắn (khảo sát từ tập “Tặng một vầng trăng sáng”)
Nguyễn Thị Thu Hằng
PDF Trích dẫn
Trang: 89-96
Sự biến đổi thể lực chuyên môn của sinh viên chuyên sâu điền kinh chạy cự ly trung bình tại Trường Đại học Đồng Tháp sau một năm học tập
Hồ Ngọc Lợi
PDF Trích dẫn
Trang: 97-103
Đổi mới cách soạn giáo án phân môn Làm văn ở trung học phổ thông
Hồ Chí Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 104-111
Lồng ghép giáo dục văn hóa giao tiếp cho sinh viên trong hoạt động thảo luận nhóm
Nguyễn Thị Ngọc Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 112-115
Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Trần Phú Hào
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120