Date Published: 13/08/2013

Social Sciences and Humanities Issue

Dạy học theo Thuyết đa thông minh
Van Nhan Phan
PDF Cite
Page: 3-7
Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm toán học trong giai đoạn dạy học theo hệ thống tín chỉ
Xuan Truong Le
PDF Cite
Page: 8-14
Thiết kế chế tạo một số thiết bị thí nghiệm vật lí góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh
Minh Thuan Nguyen
PDF Cite
Page: 34-40
Thực hiện các phép toán logic và các phép toán số học theo hệ cơ số g trên phần mềm Microsoft Excel
Thi Hiep Phan
PDF Cite
Page: 41-49
Văn hóa sinh thái vùng “rẻo giữa” miền núi phía Bắc Việt Nam và những tác động từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Thi May Nguyen, Thi Huyen Than, Phuong Hoa Nguyen
PDF Cite
Page: 50-57
Giải pháp quản lý kế hoạch đào tạo tại Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế
Thi Thanh Huong Le, Dinh Man Phung
PDF Cite
Page: 58-65
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trình độ tập luyện của nam vận động viên karatedo trẻ 15-16 tuổi
Tien Tien Nguyen, Van Hien Duong, Huu Minh Tri Nguyen
PDF Cite
Page: 66-71
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết phương Tây – từ truyền thống đến hiện đại
Thi Kim Tien Nguyen
PDF Cite
Page: 72-78
Năng lực đội ngũ chuyên gia tư vấn của các doanh nghiệp tư vấn quản lý Việt Nam hiện nay
Thanh Lan Mai
PDF Cite
Page: 79-88
Vấn đề giảm thiểu số lượng nhân vật trong truyện cực ngắn (khảo sát từ tập “Tặng một vầng trăng sáng”)
Thi Thu Hang Nguyen
PDF Cite
Page: 89-96
Sự biến đổi thể lực chuyên môn của sinh viên chuyên sâu điền kinh chạy cự ly trung bình tại Trường Đại học Đồng Tháp sau một năm học tập
Ngoc Loi Ho
PDF Cite
Page: 97-103
Đổi mới cách soạn giáo án phân môn Làm văn ở trung học phổ thông
Chi Linh Ho
PDF Cite
Page: 104-111
Lồng ghép giáo dục văn hóa giao tiếp cho sinh viên trong hoạt động thảo luận nhóm
Thi Ngoc Ha Nguyen
PDF Cite
Page: 112-115
Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Phu Hao Tran
PDF Cite
Page: 116-120