Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 10 qua dạy học giải bài tập phương trình quy về phương trình bậc hai
Võ Xuân Mai, Tô Quốc Lộc
PDF Trích dẫn
Trang: 3-11
Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học khái niệm toán học
Trần Thị Bích Hòa
PDF Trích dẫn
Trang: 12-21
Thực trạng dạy học môn Khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Huỳnh Thị Thúy Diễm, Đinh Minh Quang, Nguyễn Quyền Trân
PDF Trích dẫn
Trang: 22-29
Thiết kế phiếu kiểm tra đánh giá kết quả học tập các học phần thực hành thí nghiệm thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật đáp ứng chuẩn đầu ra tiếp cận CDIO
Nguyễn Minh Sang
PDF Trích dẫn
Trang: 30-37
Đánh giá hiệu quả tài chính của mô hình canh tác cải Bẹ Dún trong và ngoài nhà lưới tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Dương Ngọc Thành, Đinh Phú Khải
PDF Trích dẫn
Trang: 38-51
Liên kết tiêu thụ làm gia tăng lợi tức cho nông dân: trường hợp trồng lúa nhật tại tỉnh An Giang
Trần Thị Mỹ Phượng, Lê Cảnh Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 52-60
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tính tích cực và kết quả học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngô Đức Chiến, Nguyễn Thị Ngọc, Phan Thoại Chiêu
PDF Trích dẫn
Trang: 61-73
Tình yêu của những con người bị tước đoạt nhân quyền trong Chí Phèo của Nam Cao và Nhà thờ Đức bà Paris của Victor Hugo
Bùi Ngọc Anh Thư
PDF Trích dẫn
Trang: 74-81
Sáng tác cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh
Nguyễn Trọng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 82-88
Nghệ thuật luận chiến của bút ký chính luận trong dòng văn học yêu nước ở đô thị miền Nam giai đoạn 1965-1975
Nguyễn Thanh Duy, Bùi Thanh Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 89-98
Nhận diện nghệ thuật Diễn xướng Bóng rỗi ở miền Tây Nam Bộ
Trần Diễm Thùy
PDF Trích dẫn
Trang: 99-110
Biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ người sử dụng ở Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng tháp
Nguyễn Hoàng Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 111-120