Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 33, (8-2018)

Ngày xuất bản: 10/08/2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bản
Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Thị Hồng Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định
Trịnh Hoàng Nha, Võ Nguyên Du
PDF Trích dẫn
Trang: 8-12
Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông ở thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới
Phạm Văn Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 13-17
Thực trạng và biện pháp xây dựng văn hoá nhà trường của Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Mai Thị Yến Lan, Nguyễn Ngọc Nghiệp
PDF Trích dẫn
Trang: 18-21
Một số biện pháp dạy và ôn tập môn Lịch sử lớp 12 ở trường phổ thông theo hình thức trắc nghiệm khách quan
Hoàng Việt Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 22-28
Vận dụng lý thuyết tình huống trong dạy học công thức truy hồi cho sinh viên trường cao đẳng nghề
Lê Thị Mai Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 29-34
Ảnh hưởng của vốn xã hội đến khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Phạm Xuân Quỳnh, Cao Văn Hơn
PDF Trích dẫn
Trang: 35-44
Sử dụng mô hình Logit của hệ thống cảnh báo sớm để dự báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam
Phạm Thế Hiển
PDF Trích dẫn
Trang: 45-52
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang
Trần Thị Hằng Ni
PDF Trích dẫn
Trang: 53-59
Giải pháp khai thác các sản vật địa phương tỉnh An Giang trong phát triển du lịch
Lê Văn Hiệu, Dương Thanh Xuân
PDF Trích dẫn
Trang: 60-66
Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp
Đặng Thị Thu Liễu, Nguyễn Anh Thùy
PDF Trích dẫn
Trang: 90-94
Biến đổi khí hậu và vấn đề giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Hằng
PDF Trích dẫn
Trang: 95-102
Lựa chọn chiến lược và giải pháp phát triển ổn định của Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022
Nguyễn Minh Chiến, Bùi Văn Trịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 103-113
Tính biểu cảm của nét và mảng trong tác phẩm sơn khắc Việt Nam
Châu Hoàng Trọng, Nguyễn Thị Chúc Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 114-120