Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 27 (8-2017)

Ngày xuất bản: 10/08/2017

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vấn đề học phí trình độ cao đẳng nghề ở nước ta hiện nay
Phan Anh Tuân
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Biện pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau
Phan Hồng Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 7-13
Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Trang Quang Vinh, Nguyễn Thị Sửu, Lê Văn Năm
PDF Trích dẫn
Trang: 14-19
Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực phân tích tìm tòi lời giải bài toán cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10
Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Dương Hoàng
PDF Trích dẫn
Trang: 20-26
Dạy học khái niệm đạo hàm trong mối liên hệ với kinh tế học
Lê Thái Bảo Thiên Trung, Phạm Hoài Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 27-34
Vấn đề thiết kế hệ thống bài tập hỗ trợ sinh viên tự học tác phẩm văn học
Nguyễn Bích Trâm
PDF Trích dẫn
Trang: 35-39
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Huế
Phan Thị Hải Hà, Nguyễn Quang Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 40-46
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả thêm cho sản phẩm rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Minh Triết, Trịnh Diệu Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 47-54
Dấu ấn Nam bộ trong ngôn từ vọng cổ
Trần Thị Hoàng Mỹ
PDF Trích dẫn
Trang: 55-61
Vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa trong giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên Long An: thực trạng và giải pháp
Võ Thanh Phong
PDF Trích dẫn
Trang: 62-66
Phương pháp Hồ Chí Minh
Huỳnh Mộng Tuyền
PDF Trích dẫn
Trang: 106-110
Cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Võ Thị Phiến, Lê Thị Ngần
PDF Trích dẫn
Trang: 111-115
Bồi dưỡng tinh thần yêu nước gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Lê Kế Quân, Nguyễn Đình Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120