Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 26 (6-2017)

Ngày xuất bản: 09/06/2017

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông trong giai đoạn mới
Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh các trường trung học cơ sở ở tỉnh Thái Nguyên
Phùng Thị Hằng, Nguyễn Thị Chúc
PDF Trích dẫn
Trang: 7-11
Quản lý hoạt động giáo dục theo chủ đề tích hợp ở các trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phí Thị Hiếu, Nguyễn Thị Quế Xuân, Đào Thị Liễu
PDF Trích dẫn
Trang: 12-18
Năng lực phát triển chương trình môn học của giảng viên sư phạm
Lê Thị Phương Hoa, Lê Như Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 19-24
Một số kỹ thuật trong viết báo cáo tự đánh giá ở các trường trung học phổ thông
Đàm Thanh Lạc
PDF Trích dẫn
Trang: 25-28
Xây dựng và sử dụng bài tập thực nghiệm nhằm phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm
Lý Huy Hoàng, Cao Cự Giác, Lê Hải Đăng
PDF Trích dẫn
Trang: 29-35
Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
Nguyễn Thị Nga, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 36-41
Thực trạng thái độ học tập môn Giáo dục học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Lê Thị Duyên
PDF Trích dẫn
Trang: 42-46
Biện pháp giáo dục kĩ năng hát cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
Tôn Nữ Diệu Hằng
PDF Trích dẫn
Trang: 47-52
Sử dụng trò chơi học tập trong tổ chức hoạt động giảng dạy cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Đặng Thị Hiệp Định
PDF Trích dẫn
Trang: 53-58
Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Trần Thị Hồng, Phạm Hải Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 59-67
Các thành tựu chính của cuộc cải cách chính trị của Vương quốc Phổ (1807-1821)
Hiển Duy Quảng
PDF Trích dẫn
Trang: 68-73
Giá trị đạo nghĩa gia đình trong hát ru của người Việt ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đoàn Trung Hiếu, Trần Thị Hoàng Mỹ
PDF Trích dẫn
Trang: 74-81