Ngày xuất bản: 16/11/2015

Khoa học Xã hội và Nhân văn

40 năm ươm mầm tri thức và gắn bó những ân tình
Nguyễn Văn Đệ
PDF Trích dẫn
Trang: 1-4
Đẩy mạnh hoạt động liên kết đội ngũ giảng viên giữa các trường đại học, cao đẳng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới
Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Văn Nghiêm
PDF Trích dẫn
Trang: 7-12
Mười hai lời dạy trong di sản giáo dục của Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới giáo dục
Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 13-16
Phát huy truyền thống sư phạm trong đào tạo giáo viên nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 17-21
Lý thuyết đa thông minh và đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học
Trần Khánh Đức, Phạm Hữu Ngãi
PDF Trích dẫn
Trang: 22-28
Khai thác các mối liên hệ giữa các nội dung môn Toán và liên hệ Toán học với thực tiễn nhằm hỗ trợ học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề
Đào Tam
PDF Trích dẫn
Trang: 29-33
Liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ để phát triển bền vững nguồn nhân lực có trình độ cao
Nguyễn Văn Tứ
PDF Trích dẫn
Trang: 34-37
Dạy học tích hợp các bài học trong môn Khoa học ở tiểu học
Dương Huy Cẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 38-41
Áp dụng tư duy hệ thống trong học tập ở đại học
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 42-46
Đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống Khmer Nam bộ
Đào Hoàng Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 47-50
Văn hoá học đường - bản chất, nội dung, mô hình và biện pháp xây dựng
Phạm Văn Khanh
PDF Trích dẫn
Trang: 51-56
Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 57-60
Giáo dục môi trường cho trẻ thông qua các hoạt động ở trường mầm non
Trần Hồ Uyên
Trích dẫn
Trang: 61-65
Về một kiểu kết cấu mới của tiểu thuyết việt nam 1940-1945: kết cấu tâm lý
Nguyễn Thu Hường
PDF Trích dẫn
Trang: 66-70
OCLC - Chìa khoá kết nối thư viện Việt Nam ra thế giới
Huỳnh Mẫn Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 109-112
Nợ công Việt Nam và các kịch bản dự báo
Nguyễn Hoàng Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 113-117
Phương hướng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên
Lê Thị Mỹ Trà
PDF Trích dẫn
Trang: 118-121