Date Published: 29/06/2014

Social Sciences and Humanities Issue

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp
Van De Nguyen, Van Nghiem Nguyen
PDF Cite
Page: 3-7
Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số khu vực Đông bắc Việt Nam
Thi Hang Phung
PDF Cite
Page: 8-12
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bình Định
Nguyen Du Vo, Thuy Van Huynh
PDF Cite
Page: 13-17
Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt
Dinh Man Phung, Minh Dat Phan
Cite
Page: 18-21
Trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp
Mong Tuyen Huynh
PDF Cite
Page: 22-27
Nghiên cứu thực nghiệm về phát triển tính lưu loát của người học nói tiếng Anh qua hoạt động 3/2/1
Thi Hien Tran
PDF Cite
Page: 28-32
Một số điểm cần lưu ý trong việc giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học
Thi Hien Tran
PDF Cite
Page: 33-35
Giải pháp nâng cao công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên trước bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế Asean
Tan Dat Truong
PDF Cite
Page: 36-41
Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường cao đẳng nghề Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay
Tri Dung Mach
PDF Cite
Page: 42-48
Lỗi chính tả của học sinh lớp 5 dân tộc Khmer ở thành phố Vị Thanh - thực trạng và giải pháp
Hinh Kim Ngoc Huynh
PDF Cite
Page: 49-53
Nhìn lại thơ mới và sự đổi mới thơ 1930-1945
Quang Tuyen Bui
PDF Cite
Page: 54-60
Tổng quan về tiếng Hoa của người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Quoc Hoang
PDF Cite
Page: 61-68
Công bố khoa học của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2003-2013 và đề xuất một số định hướng
Van Dung Nguyen, Trung Hieu Nguyen, Duc Thinh Vo
PDF Cite
Page: 69-72
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thể lực phát triển thành tích chạy 100 mét cho nam sinh viên khoá đại học Giáo dục thể chất 2010 Trường Đại học Đồng Tháp
Anh Hao Tran
PDF Cite
Page: 73-81
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
Van Trinh Bui, Quoc Nghi Nguyen
PDF Cite
Page: 82-88
Sơ đồ tư duy trong dạy học theo học chế tín chỉ
Hong Nhung Nguyen
PDF Cite
Page: 117-120