Ngày xuất bản: 29/06/2014

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Văn Nghiêm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-7
Khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số khu vực Đông bắc Việt Nam
Phùng Thị Hằng
PDF Trích dẫn
Trang: 8-12
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bình Định
Võ Nguyên Du, Huỳnh Thúy Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 13-17
Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt
Phùng Đình Mẫn, Phan Minh Đạt
Trích dẫn
Trang: 18-21
Trả lời câu hỏi trong quá trình học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp
Huỳnh Mộng Tuyền
PDF Trích dẫn
Trang: 22-27
Nghiên cứu thực nghiệm về phát triển tính lưu loát của người học nói tiếng Anh qua hoạt động 3/2/1
Trần Thị Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 28-32
Một số điểm cần lưu ý trong việc giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học
Trần Thị Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 33-35
Giải pháp nâng cao công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên trước bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế Asean
Trương Tấn Đạt
PDF Trích dẫn
Trang: 36-41
Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường cao đẳng nghề Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay
Mạch Trí Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 42-48
Lỗi chính tả của học sinh lớp 5 dân tộc Khmer ở thành phố Vị Thanh - thực trạng và giải pháp
Huỳnh Hình Kim Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 49-53
Nhìn lại thơ mới và sự đổi mới thơ 1930-1945
Bùi Quang Tuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 54-60
Tổng quan về tiếng Hoa của người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long
Hoàng Quốc
PDF Trích dẫn
Trang: 61-68
Công bố khoa học của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2003-2013 và đề xuất một số định hướng
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Đức Thịnh
PDF Trích dẫn
Trang: 69-72
Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thể lực phát triển thành tích chạy 100 mét cho nam sinh viên khoá đại học Giáo dục thể chất 2010 Trường Đại học Đồng Tháp
Trần Anh Hào
PDF Trích dẫn
Trang: 73-81
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú ở huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Nghi
PDF Trích dẫn
Trang: 82-88
Sơ đồ tư duy trong dạy học theo học chế tín chỉ
Nguyễn Hồng Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 117-120