Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá chung về quản trị nguồn nhân lực trong môi trường tự chủ tại Trường Đại học Đồng Tháp
Trương Tấn Đạt, Đặng Thị Thu Liễu
PDF Trích dẫn
Trang: 3-8
Minh triết việc học
Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 9-18
Nghiên cứu quy trình tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai nội dung giáo dục địa phương ở trường phổ thông
Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Đệ, Thiều Văn Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 19-25
Thực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nguyễn Viết Tuyên, Hồ Văn Thống
PDF Trích dẫn
Trang: 26-38
Dạy học chủ đề tam giác cho học sinh lớp 7 bằng tiếng anh qua cách tiếp cận CLIL theo mô-đun
Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Trần Trúc Duyên
PDF Trích dẫn
Trang: 39-45
Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Toán
Phạm Thị Kim Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 46-55
Dạy học chủ đề cơ học theo định hướng giáo dục STEM
Phạm Thiết Trường, Hà Thái Thuỷ Lê, Nguyễn Hoàng Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 56-65
Giải pháp phát triển năng lực đọc hiểu văn học nước ngoài cho sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Bích Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 66-76
Nâng cao hiệu quả tập giảng tiếng Việt cho sinh viên Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
Huỳnh Mỹ Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 77-87
Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 25-36 tháng tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non
Nguyễn Ngọc Trinh
PDF Trích dẫn
Trang: 88-94
Xây dựng thư viện điện tử tại Trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp
Đoàn Trung Chánh
PDF Trích dẫn
Trang: 95-102
Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học các học phần chuyên ngành Tin học tại Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Thị Như Quyến, Nguyễn Thị Mỹ Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 103-112
Biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non
Lê Thị Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 113-120