Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 29, (12-2017)

Ngày xuất bản: 10/12/2017

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Minh triết "trồng người" của Hồ Chí Minh
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-8
Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả đào tạo giáo viên tiểu học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Nguyễn Văn Bản
PDF Trích dẫn
Trang: 9-13
Thiết kế và sử dụng các tình huống thực tiễn trong dạy học Giải tích 12
Đào Tam , Phạm Thị Bảo Trân
PDF Trích dẫn
Trang: 14-18
Phân tích thực hành dạy học của giáo viên: trường hợp dạy học lập phương trình đường tròn
Dương Hữu Tòng, Trần Thị Thuý An, Dương Thị Ngọc Dung, Lê Thanh Điền, Trần Thị Hoa, Lê Mộng Khanh, Huỳnh Thị Diễm Kiều, Lê Thanh Sử, Nguyễn Văn Viếng
PDF Trích dẫn
Trang: 19-24
Vận dụng lý thuyết đa trí tuệ tổ chức dạy học bài Tự nhiên - Xã hội bằng sơ đồ tư duy
Dương Huy Cẩn
PDF Trích dẫn
Trang: 25-29
Phát triển năng lực thích ứng cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong bối cảnh mới
Nguyễn Thị Tuyết Hanh
PDF Trích dẫn
Trang: 30-36
Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Cao Dao Thép, Huỳnh Thị Mỹ Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 37-41
Thiết kế dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh lớp 5 trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Nguyễn Thị Minh Mẫn, Nguyễn Thị Tường Vi
PDF Trích dẫn
Trang: 42-48
Thiết kế đề cương chi tiết học phần để tổ chức dạy học nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình
Nguyễn Hữu Duyệt
PDF Trích dẫn
Trang: 49-52
Giáo dục giới tính tuổi dậy thì cho học sinh trung học cơ sở Thành phố Hà Nội thông qua các dấu hiệu thay đổi cơ thể
Trần Long Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 53-57
Dạy học theo định hướng phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn
Võ Thị Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 58-63
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông, bước tiếp cận chương trình giáo dục sau năm 2015
Phạm Phi Na
PDF Trích dẫn
Trang: 64-68
Giải pháp giúp nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Tin học bậc tiểu học
Nguyễn Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị Ngọc Thương
PDF Trích dẫn
Trang: 69-73
Một vài ghi nhận về lớp từ vựng trong lời bình phóng sự trên Truyền hình Đồng Tháp 1
Đỗ Minh Hùng, Võ Nguyễn Trọng Hưởng
PDF Trích dẫn
Trang: 74-81
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2022
Nguyễn Văn Nghiêm
PDF Trích dẫn
Trang: 82-85
Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Phùng Đình Mẫn, Huỳnh Thị Tuyết Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 98-102
Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thuý
PDF Trích dẫn
Trang: 103-109
Định hướng dạy học tích hợp ở cấp tiểu học
Lê Thị Mỹ Trà
PDF Trích dẫn
Trang: 110-114
Hướng dẫn sinh viên tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Kinh nghiệm từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Văn Tráng
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120