Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập 12, Số Đặc biệt (03), 2023

Ngày xuất bản: 30/07/2023

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng quản lý hoạt động sáng kiến của giáo viên ở các trường mầm non công lập quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Huỳnh Lâm Anh Chương, Lâm Thị Bích Đồng
PDF Trích dẫn
Trang: 1-11
Vận dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy học câu cho học sinh lớp 3 theo hướng phát triển năng lực giao tiếp
Lê Thị Hải Vân, Trần Hoàng Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 12-19
Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải bài tập chủ đề “Bất phương trình bậc hai một ẩn - Toán 10”
Phan Hữu Danh, Lê Hoàng Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 20-33
Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học
Nguyễn Thị Khánh Linh
PDF Trích dẫn
Trang: 34-48
Xây dựng bài tập tỉ số lượng giác liên quan đến thực tế nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 9
Phan Hiếu Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 49-61
Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh khá giỏi lớp 12 trong dạy học giải bài tập chương “Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng”
Nguyễn Dương Hoàng, Nguyễn Văn Út
PDF Trích dẫn
Trang: 62-73
Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 10 trong dạy học bất phương trình bậc hai một ẩn
Võ Xuân Mai, Nguyễn Thị Mỹ Ngân
PDF Trích dẫn
Trang: 74-84
Phát triển tư duy hàm cho học sinh thông qua dạy học chương “Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12 
Nguyễn Dương Hoàng, Phạm Văn Quân
Trích dẫn
Trang: 85-99
Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 10 trong dạy học chương phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Tôn Thị Cẩm Thơm
Trích dẫn
Trang: 100-114